Naše služby

V advokátní kanceláři Aynat Abogados poskytujeme právní služby v několika jazycích.

Zahraničním investorům ve Španělsku poskytujeme poradenství a právní zastoupení ve všech potřebných záležitostech, a to od získání NIE, přípravy a revize kupních smluv, asistence a zastoupení před španělským notářem, vypořádání daní až po registraci domu v katastru nemovitostí. Samozřejmostí je ověření, že nemovitost, která má být nabyta, není zatížena poplatky a jinými břemeny, převod smluv na dodávky elektřiny či vody nebo komunikace se společenstvím vlastníků.

Poskytujeme též kvalifikované poradenství v rámci dědického práva a při sepisování závěti, aby se naši klienti v budoucnu vyhnuli problémům v rámci dědického řízení.

Náš právní tým se specializuje také na žaloby za zranění způsobená dopravními nehodami, např. u cizinců, kteří jsou účastníky dopravní nehody ve Španělsku.

Právní služby pro české a slovenské klienty poskytujeme také v Praze ve spolupráci s advokátem Alešem Novákem tak, aby bylo správně aplikováno mezinárodní právo a nevznikly problémy s aplikací českého práva a práva španělského.

Kontakt na naši advokátní kancelář v České republice:

Mgr. Aleš Novák, LL.M, advokát

Zavolejte nám
nebo také

Napište nám zprávu, rádi na ni odpovíme!

Asociace, ke kterým patříme

Ir arriba